ABC Hints&Tips Overviews Reference Glossary Support
Contents : ABC
ABC programa SuperMemo

SuperMemo će vam pomoći da učite brže!

Postoje samo dve operacije koje morate da naučite:

wpeD.jpg (27365 bytes)

ABC programa SuperMemo je:

Dalje čitanje:


Često postavljana pitanja

Dobre odgovore treba oceniti sa Dobro ili više 
Možete dodati slike u vaše jedinice znanja
Možete definisati francusku tastaturu za korišćenje sa SuperMemom
Možete promeniti veličinu prozora za pitanje i odgovor 

Možete promeniti font koji koristite u vašim elementima 
Možete koristiti razliučite fontove u poljima za pitanje i odgovore 
Pisanje naprednih kolekcija je lako! 


(Frank Gaval, USA, Oct 16, 2000)
Pitanje:
Koje je značenje dugmadi za odgovore: Odlično, V.Dobro, Dobro, Greška, itd..
Odgovor:

Odlično, V.dobro i Dobro se koriste da označe da ste se setili jedinice znanja. Greška ili manje ukazuju na zaboravljanje jedinice znanja.
Za više detalja, zaustavite mišem kursor iznad svakog dugmeta. Pogledajte, takođ
e, ovo objašnjenje: Obnavljanje u SuperMemu 


(Bonnie Smithson, USA, Feb 24, 1998)
Pitanje:
Kako mogu da postavim slike u deo predviđen za odgovore
?
Odgovor:

Nakon dodavanja komkponente za slike u vašu jedinicu znanja
(npr. možete zalepiti sliku pomoću Shift+Ins sa tastature), obeležite Answer na meniju komponente za slike component pop-up menu


(Boris Milikic, Slovenia, Nov 27, 1999)
Pitanje:
Da li postoji brz vodič za pravljenje kolekcije poput Advanced English?
Imam hijerarhiju i sadržaj na papiru.
Odgovor:

Pogledajte: User's Guide. Najvažnija stvar koje treba naučiti na početku su:

 1. Kako kreirati hijerarhiju znanja u prozoru sadržaja (contents window). Biće potrebno da razumete operacija poput Dodaj, Umetni, Umetni na isti nivo, itd. i kako da menjate hijerarhiju pomoću Povuci i spusti operacija na razne načine (npr..Dodaj kao posdd as last child, Replace target, etc.). Pogledajte: Building knowledge tree
 2. Kako da elemente popunite komponentama (components), i kako da menjate svojstva komponenti u meniju komponenti (component pop-up menu) and svojstva elementa u meniju elementa (element pop-up menu)
 3. Bilo bi veoma korisno da naučite kako se koriste šabloni (templates) 

(David Seagull, USA, Jul 10, 1998)
Pitanje:
Kako mogu da definišem francusku tastaturu i da je koristim u SuperMemu za Windowse?
Odgovor:
U Control Panel Windowsa izaberite Keyboard i dodajte francuski na polju za jezik Language (npr. French - Canadian). Postavite francuski kao podrazumevani
jezik.


Pitanje:
Kako mogu da promenim poziciju polja za pitanje na ekranu?
Odgovor:
Alt-kliknite mišem na pitanje dva puta. Tada će postati moguće da pomerate pitanje. Alternativno, možete izabrati Dragging mode u meniju pitanja (question's pop-up menu) ili na meniju elementa (element pop-up menu) (u drugom slučaju, sve komponente će biti moguće pomerati). Ako želite da promenite ovu poziciju globalno (tj. za sve elemente u kolekciji), potrebno je da koristite šablon. Pogledajte: Using templates


(Joe Fosnot, USA, Nov 23, 1998)
Pitanje:
Kako mogu brzo da uvećam veličinu fonta kjou koristim u pitanjima i odgovorima?
Odgovor:
Postoji nekoliko načina:

 1. Da promenite veličinu fonta u jednom elementu, selektujte tekst i pritisnite ] (desnu uglastu zagradu) ] (right square bracket) (ovo će raditi samo u podrazumevanoj rtf komponenti)
 2. Da promenite veličinu fonta  korišćenu u novim elementima koje budete dodavali, izaberite  Tools : Options : SuperMemo : Default font i izaberite prikladan font
 3. Ako želite da koristite različite fontove u poljima pitanja i odgovora, koristite Classic šablon. Koristite Text : New font na meniju običnog teksta (plain text menu) da definišete novi šablon fonta. Pogledajte: Using templates

(Eryk Horloza, Poland, June 3, 1997)
Pitanje:
Kako mogu da koristim različite fontove za komponente pitanja i odgovora?
Odgovor:
Najbrži način je:

 1. Dodajte novu jedinicu znanja (Add a new item) pritiskom na Ctrl+A
 2. Primenite Classic šablon (template) (Ctrl+Shift+M,  izaberite Classic i pritisnite Enter) (potrebno je da SM bude najmanje u srednjem nivou (Middle level) da bi ovo bilo moguće)
 3. Na meniju komponente pitanja (pop-up menu of the question component) izaberite Text : New font (ili Links : Font ako već imate definisan font)
 4. Selektujte odgovarajući font za pitanje
 5. Selektujte font za odgovor na isti način
 6. Na meniju elementa (element pop-up menu) izaberite Template : Save as default (ili pritisnite Ctrl+Alt+s)
 7. Izaberite Ctrl+A još jednom da vidite da li je šablon primenjen kako treba

Sada će vaš novi šablon sa novim fontovima biti korištem svaki put prilikom dodavanje nove jedinice znanja.